Vil du lese artikkelen i en ny fane trykk her

Hvilke personopplysninger lagres i vårt kvalitetssystem?

Ingen sensitive personopplysninger

Personopplysninger legges inn av brukeren selv, og i de fleste tilfeller handler dette om Navn, adresse, e-post, telefonnummer, stillingstittel, språk og fødselsdato(ikke personnr), som ikke er sensitive opplysninger.

Opplysninger som brukes til forbedring av systemet

Utenom dette registreres IP-adresser, operativsystem, enhet(mobil,tablet eller desktop), nettleser og nettleserversjoner og sider brukeren bruker mest. Denne typen data brukes for å kunne gjøre systemet bedre. Når vi vet hvilke sider som er mest besøkt, hvilke operativsystem som er mest populære, og hvilke telefoner de fleste bruker så kan vi gjøre systemet bedre tilpasset brukeren.

Vi har ingen logger på hva spesifikke handlinger som brukeren gjør, utenom den attesteringen som er synlig for brukeren selv, f.eks ved opplasting av bilder, godkjenning av et sjekkpunkt, der handlinger blir merket med enten navn eller

initialer.

Hvilket ansvar har du for personopplysninger som legges inn i Kvalitetssystemet?

Kvalitetskontroll er databehandler på vegne av våre kunder, som er behandlingsansvarlige. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for hvilken type informasjon som legges inn i systemet. Vi lagrer da dette på vegne av deg som kunde. Derfor er det du/dere som er ansvarlige for hvilken type informasjon som legges inn, samt informere deres brukere om hvilken type opplysninger som legges inn.

Tilgjengelig sjekkliste:

Det ligger tilgjengelig sjekkliste under bransjen HMS i ditt kvalitetssystem som kan fylles ut.

Mal for personvern til arbeidsavtaler

Det ligger en mal på personvern ifbm. arbeidsavtaler i maler --> dokumentmaler --> personal --> personaldokumenter

Fant du svaret?