Trykk på Ordre og videre inn på ordreregister. Her vil du finne alle dine ordrer. Her kan du sette opp arbeidsstatuser og kategorier sånn som du selv ønsker.

For å lage egne arbeidsstatuser og kategorier trykker du på innstillinger og videre inn på ordreinnstillinger.

Her vil du kunne lage egne arbeidsstatuser og kategorier.

Du kan lage egne arbeidsstatuser på dine ordre. slik at ordre kan plasseres ifht.
statusen. Eksempler på statuser kan være “ordrer til fordeling”, “ordrer under arbeid”,
“ferdigstilt” “klar til faktura” osv.

Du kan også lage egne kategorier. Eksempler på kategorier kan være "privatkunder", "rammeavtaler", "serviceoppdrag" osv.

Du kan også lage egne varslingsregler for hver status. Når en ordre blir flyttet fra en status til en annen kan man sette opp regler for varsling enten til
internt eller eksternt bruk. Trykk på Legg til regel +

Også velger du om du vil sende SMS eller e-post og hvem du skal sende til.

I oversikten over dine ordre vil det bli oversikt og du kan dra ordrene over i de riktige arbeidsstatusene du har laget. Du kan velge enten kanbanvisning eller listevisning.

Fant du svaret?