For å kunne opprette ordre må du først sette ordreinnstillinger. Gå til Ordre --> Innstillinger og deretter trykk på ordreinnstillinger.

Her setter du inn første ordrenummer.

Det må også settes en standard for ordrestatus før man kan opprette ordre. Dette gjøres bare en gang.

For å opprette ny ordre gå til Ordre --> Ordreregister og trykk + legg til ordre

Da får du valg mellom serviceordre, prosjektordre, endringsordre avhengig av typen prosjekt du skal igang med.

Prosjektordre: Velger du prosjektordre så får du først opp at du skal legge inn ordreinformasjon og deretter knytte det opp mot ett prosjekt.

De feltene det er merket med stjerne * er obligatoriske felt.

Øverst får du velge kunde, da må disse allerede være opprett i kontaktregisteret/prosjektet.

Når du har valgt inn kunde vil det se slik ut. Deretter fyller du ut de resterende feltene.

Prisliste: Disse kan defineres som kundepriser og prosjektpriser slik at du kan ha unike priser basert på prosjektet som skal utføres. Veiledning finner du her.

Arbeidsstatus: Du kan lage egendefinerte arbeidsstatuser på dine ordre. slik at ordre kan plasseres ift. statusen. Eksempler på statuser kan være “ordrer til fordeling”, “ordrer under arbeid”, “ferdigstilt” “klar til faktura” osv.

Kategori: Du kan lage egne kategorier.

Deretter trykker du på prosjekt og velger riktig prosjekt. Fyll inn de resterende felt.

Faktureringsmetode: Her kan du velge mellom fastprisordre eller løpende kostnader.

Fakturaintervalltype: Her kan du velge mellom dager eller måneder

Fakturaintervallverdi: Her setter du ett tall (f.eks 4 - det vil si at det skal faktureres hver 4.måned om du setter måned på fakturaintervalltype).

Trykk deretter Lagre ordre.

Du har nå opprettet en prosjektordre. Den vil da ligge med inaktiv status helt til den blir satt som aktiv i ordrestatus.

Du finner nå den ordren i ditt ordreregister. Veiledning for ordreregister finner du her.

Fant du svaret?