Vil du lese veiledningen i en ny fane trykk her

CORDEL:

Gå inn på valgt ordre og trykk "Sendt til Kvalitetskontroll" når aktuell informasjon er fylt ut i ordren/prosjektet.

En kan sende over informasjonen på ny til Kvalitetskontroll, hvis du gjør endringer i Cordel. Trykk på knappen for hver gang du ønsker oppdatert informasjon i Kvalitetskontroll.

Du får beskjed om at informasjonen er sendt over til Kvalitetskontroll.

Informasjonen som blir sendt over er:

 • Adresse

 • Bruksnr

 • Postnr og sted

 • Andelsnr

 • Prosjektnr

 • Prosjektleder/saksbehandlinger

 • Festenr

 • Gårdsnr

 • Kommunenr

 • Seksjonsnr

 • Tiltakshaver

 • Prosjektbeskrivelse

KVALITETSKONTROLL:

Logg inn i kvalitetskontroll, gå deretter til prosjekter

Her finner du ordre/prosjektet som nå er kommet fra Cordel. Trykk deg innpå prosjektet og du ser hvilke informasjon som er kommet med.

Fant du svaret?