Les veiledningen i en ny fane her

Gå til bedrift --> SMS-forbruk og trykk deretter på meldingslogg.

Listen inneholder både tidspunkt, hvem som sendte, mottaker, avsender, antall SMSer, pris og leveringsstatus.

Klikker en seg inn på en SMS, så kan en også som Personaladmin se innholdet i SMSen og detaljer om leveringsstatus.

Fant du svaret?