Vil du lese veiledningen i egen fane trykk her

Når du har laget et eget skjema som du ønsker å bruke på et prosjekt så går du først til maler og deretter skjema.

Marker det skjemaet du ønsker å benytte på prosjektet.

Trykk på + Legg til i prosjekt. Velg riktig prosjekt.

Gå deretter til prosjektet, trykk på skjema og deretter egendefinert skjema.

Nå ligger det tilgjengelig på dette prosjektet.

Fant du svaret?