Ønsker du å lese veiledning i egen fane trykk her

Det er kun de med admin tilgang til systemet som kan lage egne skjema.

Gå til menyknappen "maler" og trykk videre på "skjema".

Nå er du kommet inn i dine skjemamaler. Her kan du bygge dine egne skjemaer og legge de til prosjekter i etterkant.

LAG SKJEMA:

Trykk på grønn knapp "lag skjema".

Gi skjemaet ett navn/tittel:

Nå kan du bygge det skjemaet du ønsker. Finn det du nettopp la inn.

Skjemabyggeren består av "dra & slipp" funksjon. Du drar det elementet du vil bruke inn i feltet på midten.

Du kan holde datamusen over de forskjellige for å se hva de ulike verktøyene er:

Underveis i prosessen med å bygge opp ett skjema kan du også bytte mellom desktop og mobil for å se hvordan dette vil se ut.

OVERSKRIFT

Dersom du ønsker overskrifter i skjemaet så drar du denne inn.

Etter at du har dratt inn overskriftboksen så kan du redigere denne.

Når man trykker rediger så får du mulighet til å endre overskrift og lage en underoverskrift. Dersom du ikke velger å bruke underskriftfeltet så blir det heller ikke synlig. Du kan også velge skriftstørrelse og bredde på mobil.

Trykk deretter lagre og du vil se endringene dine.

TABELL:

Dersom skjemaet du vil lage inneholder en tabell så drar du tabell inn der du ønsker den. Trykk på redigerknappen for å bygge opp tabellen.

Her vil du kunne endre tittel og legge inn hjelpetekst. Hjelpetekst vil komme som en liten veiledende tekst over feltet som skal fylles ut.

Deretter kan du begynne å legge inn kolonnene i tabellen.

Når du skal legge til kolonner så får du flere valg her.

Kolonneoverskrift, valg av felttype: Inndata, flerlinjesdata, radiogruppe, avmerkningsbokser, nedtrekksliste, datovelger, signatur. Du kan også velge om det skal være tekst, nummer eller telefon i feltet du velger i denne kolonnen.

Plassholdertekst brukes for å fortelle brukerne hva de skal skrive inn i dette spesifikke feltet. Et eksempel på plassholdertekst kan være "Klikk her, og begynn å skriv"

Standardverdien du angir, vises i feltet eller kontrollen hver gang du oppretter en ny post/rad.

EKSEMPEL:

Hvis første kolonne i tabellen består av faste rader (fast tekst/punkter som skal undersøkes i skjemaet), kan nedtrekksliste eller avmerkingsbokser brukes. Eksempel:

Jeg legger inn alle valgene jeg ønsker skal være synlig i nedtrekkslisten.

Neste kolonne skal fylles ut av brukeren, så her skal det bare være tittel på kolonnen og velger inndatafelt fordi jeg ønsker ett enkelt linjefelt.

Neste kolonne vil jeg at brukeren skal velge mellom Ja eller Nei og da setter jeg felttype som radiogruppe.

Når jeg er ferdig med kolonnene ser det slik ut og jeg kan trykke lagre.

INNDATA:

Inndata er ett enkelt felt som kan brukes til f.eks fritekstfelt eller annet i skjemaet. Her kan hjelpetekst feltet brukes til å formidle hva du ønsker av data inn i dette feltet til brukeren.

FLERLINJESDATA:

Dersom det skal samles inn lengre setninger eller notater/beskrivelser kan det være nyttig å bruke et flerlinjers inndata-felt.

RADIOGRUPPE:

Radiogruppe kan du brukes om du har alternativer som du ønsker brukerne skal ta stilling til. Som for eksempel kan være: Ja / Nei / Vet ikke.

AVMERKINGSBOKSER:

I motsetning til alternativbokser (radiogruppe) kan du markere flere bokser samtidig med avmerkingsbokser.

DATOVELGER:

Så ønsker jeg en datovelger inn i skjemaet.

På datovelger kan du også gjøre tilpasninger.

Minimum og maksimum dato betyr at man kun får dette tidsrommet med datoer å velge mellom.

SIGNATUR:

Du kan også gjøre noen tilpasninger her på signatur.

Du kan også sette en grense for antall signaturer, som standard står det 50 signaturer - men du både øke eller minske antallet.

NEDTREKKSLISTE:

Her kan du legge inn alternativer i en nedtrekksliste som man kan velge mellom.

Man kan også ta stilling til om man vil ha liggende eller stående utskrift av skjemaet.

Trykk lagre når du er ferdig.

Når skjemaet er lagt til prosjektet er det klar for å fylle ut. Sånn ser forhåndsvisningen av skjemaet og trykker du rediger blir du sendt til mobilversjonen for utfylling.

Slik ser mobilversjonen ut og man fyller ut nedover.

Når vi har fått inn data kan vi deretter sende det direkte på e-post eller få det i en PDF.

Slik vil PDF se ut:

Fant du svaret?