Trykk på menyknappen "Personal". Her dukker det opp en undermeny:

Oversikt ansatte:

Her kan du legge til ny ansatte, få oversikt over hvem som har tilgang på systemet og hvilket tilgangsnivå hver enkelt har.

Du kan også se tidligere ansatte, her har du muligheten til å sette de inn igjen som bruker i systemet:

Min profil:

Her har alle ansatte tilgang på sin profil, og kan endre personalia, brukernavn, passord, samt språk for menyen på mobilversjonen:

CV:

Her kan hver enkelt ansatt gå inn å legge inn CV med erfaring, kompetanse, kurs, skole - hvis ønskelig:

Personalhåndbok:


Denne må aktiveres under Bedrift - innstillinger for at den skal bli synlig under personal.

Malen for personalhåndboken må bygges opp under Maler - perm-maler - personalhåndbok

Her kan du oppdatere malen for alle ansatte samtidig, men da vil eventuelle dokumenter som er lagt inn på hver enkelt ansatt forsvinne.

NB! Denne personalhåndboken er ikke synlig på mobilversjonen for de ansatte, da anbefaler vi heller å bygge personalhåndboken opp under Bedrift - prosedyrer.

Medarbeidersamtale:


Her kan bedriften samle medarbeidersamtaler på hver enkelt ansatt. Vi har en mal for før samtalen og en mal for medarbeidersamtale, det er også mulig å lage egne maler.

Ansettelsesavtaler:

Her finner du våre maler til ansettelsesavtaler og lage det pr. ansatt.
Informasjon om prøvetid, oppsigelsestid, arbeidstid m.m. settes inne på den ansattes profil under oversikt ansatte.

For å lage egne maler kan du trykke på "klikk her for å gå til redigering av ansettelsesavtale-maler".

Sykefravær:

Denne modulen kan aktiveres/deaktiveres under Bedrift - innstillinger:

Her får bedriften oversikt over sykefraværet som de ansatte har registrert:

Alle som er personaladministrator i systemet vil automatisk havne på varslingslisten for sykefravær. Under HR-varsling kan justere hvem som skal få varsel når det registreres fravær.

Fant du svaret?