Ønsker du å lese veiledningen i en ny fane trykk her.

Trykk på menyknappen "Timer" . Her vil det dukke opp undermenyer.

Innstillinger:

Inne på generelle innstillinger kan du gjøre tilpasninger som du vil ha for din bedrift.

Dersom du setter standard arbeidstid start og slutt for din bedrift så vil dette være det ansatte ser når de logger inn og skal føre timer for dagen.

(Slik ser det ut i mobilversjonen til de ansatte når du setter standard arbeidstid)

Det kan også være greit å sette ett tidsintervall for når det skal trekkes for pause. Dersom man jobber på forskjellige prosjekt i løpet av dagen så vil systemet trekke pause på første føring dersom man ikke har valgt ett tidsintervall for når pausen skal trekkes.

Vi har også noen innstillinger som man må ta stilling til. Ta datamusen over spørsmålstegnet på hver innstilling for å se hva de enkelte innstillingene gjør.

Slå av "bruk som standard" gir mulighet til å skru av funksjonen for “bruk som standard” for tilleggstimer. Når denne er skrudd av vil ikke de tilleggstimene som er satt som standard være valgt når man oppretter en ny timeføring. Les mer om "bruk som standard på tillegg" her.

Tving valg av timetype kan være greit å ha på dersom man har Tripletex integrasjonen da man må velge en timetype for at timene skal overføres til Tripletex.

Tving kommentar på timeføring kan settes på dersom du vil at alle skal legge ved en kommentar. Man får ikke lagre timeføring før man har lagt med en kommentar.

Hvis man prøver å lagre en timeføring uten kommentar eller timetype så får man denne meldingen:

Maskintyper:

Her kan du legge inn alle maskintyper som skal timeføres.

Tilleggstyper:

Her kan du legge inn alle tillegg som skal være med når en fører timer på prosjekt. Les mer om tillegg her .

Timetyper:

Her kan du lage alle timetyper. En timetype kan f.eks være ordinære timer, ekstra arbeid, egenmelding, sykt barn etc. Les mer om timetyper her. Det er også mulighet for å opprette prosjektspesifikke timetyper, det kan du lese mer om her.

Overtidstyper:

Her kan du legge inn overtid, f.eks 50 %, 100 %, 40 %.

Avdelinger:

Du kan også opprette ulike avdelinger. F.eks administrasjon, produksjon, salg , bllikkenslager, tømrer etc.

Prosjektrapport timer:

I undermenyen til timer finner du rapporter. Her vil du se total antall timer på hvert prosjekt, du har også mulighet til å filtrere og eksportere til excel.

Her har du innstillinger for hva du vil ha med i rapporten.

Lønnseksport:

Her har du oversikt over alle lønnseksporter med dato for når eksporten ble kjørt og for hvilke periode. Du kan lese mer om lønnseksport her.

Ukekontroll:

Ukekontroll er en fin måte å ha kontroll over dine ansatte og deres føring ukentlig. F.eks så skal en prosjektleder ha ansvar for ansatte på prosjekt og godkjenning av deres timer. Da kan ukekontroll være ett nyttig verktøy for å ha kontroll på timer. Du kan lese mer om ukekontroll her.

Timebudsjett:

Timebudsjett er en ekstra modul for KS pluss kunder. Denne lar deg dele opp prosjektet i ulike faser/plasseringer og du vil kunne sette ett estimat/timebudsjett på hver fase/plassering på prosjektet. F.eks en enebolig og skal budsjettere antall timer på ulike arbeidsoperasjoner, da er dette ett veldig nyttig verktøy. Du kan lese mer om timebudsjett her.

Timeliste:

Her finner du timelisten. Har du admin tilgang vil du kunne se alle sine timer på alle prosjekt. Da bruker du bare filteret her for å filtrere det du ønsker å få frem i timelisten. Prosjektledere/prosjektadministratorer vil kun se timer som er ført på de prosjektene de er satt som prosjektleder/prosjektadmin på.

Du kan også ta utskrift av timelister, enten til PDF eller så kan du eksportere til Excel. Les mer om det her.

Fant du svaret?