Det settes en ansvarlig for sykefravær i bedriften:


Når en av dine ansatte melder seg syke; enten egenmelding, sykemelding eller andre årsaker, får du og dine ansvarlige varsel om fraværet. Fraværet kan da behandles etter at den ansatte er tilbake på jobb.

Personaladmin kan hente ut statistikk på fraværet, i en periode på en ansatt eller i bedriften.

Dersom du ikke ønsker å bruke denne modulen kan du velge den vekk under Bedrift --> Innstillinger og personal.

Fant du svaret?