Admin må gå til bedrift --> innstillinger og deretter huke av for alle brukere dersom en ønsker at alle brukere har tilgang til alle fremtidige prosjekt. Dette er en global innstilling.

Dersom man har prosjekter som ikke alle brukere skal ha tilgang så vil du ha mulighet i prosjektopprettelsen å velge bestemte brukere. Da vil dette overstyre den globale innstillingen.

Da vil du finne den innstillingen under prosjektopprettelsen.

I mobilversjonen vil det se slik ut:

Fant du svaret?