Trykk på skjema fra mobilversjonen og velg skjema. Trykk på + tegnet og velg mottakskontroll. Deretter må du legge inn navn på skjemaet.

Trykk innpå skjemaet og gjør tilpasninger.

Her kan du fylle inn relevant informasjon.

Deretter kan du legge til varer.

Fyll inn varenavn og legg inn enhetstyper som du ønsker at det skal summeres som (dersom du ønsker en summering av antall og enhetstyper til de ulike kategoriene, kan dette feltet brukes). Du kan også legge inn bilder og kommentar til bildene/varen.

Når alle varene er lagt inn så kan du avslutte med signatur. Du vil også få oppsummering til slutt. Trykk deretter lagre.

Fant du svaret?