Veiledning for hvordan du kan sette statuser på prosjekt-plasseringer.

Du kan velge mellom; åpen, pause, ferdig og godkjent. Dette for å kunne avgrense timeregistrering til noder som er åpen.

Funksjonen finner du på hengelås-ikonet under handlinger.

Marker den prosjektplasseringen du vil sette status på og trykk deretter på hengelås ikonet til venstre.

Da får du valg mellom fullført, pause, godkjent, åpen.

Status vil da endre seg i oversikten.

Da vil ikke denne "tettbygg" prosjektplasseringen i mobilversjonen være mulig å føre timer på siden status er satt til "pause".

Fant du svaret?