Trykk på Timer og gå deretter til timebudsjett.

Finn ett timebusjett du har hatt tidligere og ønsker å bruke videre på ett nytt prosjekt. Marker den du vil kopiere.

Her i dette skjermbildet ønsker jeg å kopiere hele timebudsjettet med underprosjektplasseringer derfor markerer jeg hovedprosjektplasseringen.

Videre så trykker du på den gule knappen (anvist på bilde med rød pil). Når du trykker på denne kan du velge hvilket prosjekt du vil kopiere timebudsjettet til og du kan velge om du ønsker å ha med de budsjetterte timene.

Fant du svaret?