Trykk på "Innstillinger" iconet som ser ut som et grått tannhjul.

Når du kommer til "Innstillinger" menyen så går du ned i menyene og trykker på "Generelt"

Øverst i "Generelt" trykker du på menyen som sier "Om" og dette vil vise det info om din iPhone.

I den øverste delen av "Om" siden vil du se "Programvareversjon" til din iPhone. Denne skal være 14 med et desimaltall i 2021. Er den lavere enn dette versjon nummeret så er det anbefalt at du oppdaterer denne iPhonen etter arbeidstid siden dette kan ta en stund.

For å oppdatere din iPhone går du 1 steg tilbake til "Generelt" og trykker "Oppdatering" menyen og følger instruksene som kommer opp der videre.

Fant du svaret?