Vil du åpne artikkelen i ny fane så trykk her

I mobilversjonen har du tre horisontale streker oppe ti høyre hjørnet, og deretter timer.

Da vil du få valg om å starte timer. Det vil si at du trykker på denne når du starter på jobb.

Når du har startet timer så vil du få en indikasjon på dette ved at knappen blir rød og teksten er endret til Stopp timer.

Det som er viktig å vite her er at når du er ferdig på jobb så må du inn her og trykke på Stopp timer og deretter lagre timeregistreringen. Når du trykker på stopp timer så tar systemet deg automatisk til timeregistreringen hvor du da må trykke lagre, slik du gjør om du skulle registrert timer manuelt her.

Fant du svaret?