Vil du åpne artikkelen i en ny fane trykk her

Dette gjelder skjemamodulen og du har kun mulighet til å hente inn SJA, risikovurdering og stillaskontroll skjema på denne måten.

Det er kun de med admin og- prosjektledertilgang som har mulighet til å gjøre dette.

Dersom du står i web-versjonen trykk på mobilikonet oppe til høyre og trykk deg deretter innpå skjema.

For å hente inn ett skjema fra ett annet prosjekt så trykk på + tegnet og deretter bruk mal fra annet prosjekt.

Da får du muligheten til å finne det andre prosjektet, deretter velger du hva type skjema (SJA, risikovurdering eller stillaskontroll) og hva skjema du ønsker å kopiere.

Når du har valgt det skjemaet du ønsker å kopiere så må du gi skjemaet nytt navn og trykk deretter legg til.

Da vil faremomenter med tiltak være med over i skjemaet, men informasjon om dato, tid og signaturer vil ikke være med. Dette må legges inn på nytt.

Fant du svaret?