Hvis du opplever problemer med integrasjonen mot Tripletex gå til Bedrift – Integrasjoner – Tripletex – Innstillinger. Se at API nøkkelen har status tilkoblet og at ønskede overføringer er på.

Dersom du skulle oppleve at API nøkkelen ikke vises, vennligst logg ut og inn av Kvalitetskontroll.

Feilmeldinger ved timeoverføring

Får du feilmeldingen som vist under når du skal godkjenne timer, logg og ut inn av Kvalitetskontroll og prøv på nytt.

Opplever du at godkjente timer ikke blir overført til Tripletex vil det komme opp et rødt utropstegn, hold musepekeren over utropstegnet.

En mulig årsak kan være at det ikke er valgt timetype. Tripletex krever at timetype er valgt for å at timene skal bli overført. Under Timer - Innstillinger kan du tvinge valg av timetype.

Er det valgt timetype, men du fortsatt ikke får overført timene til Tripletex, gå til Bedrift – Integrasjoner – Tripletex

· Sjekk at prosjektet er koblet mot korrekt prosjekt i Tripletex

· Sjekk at den ansatte er koblet mot korrekt ansatt i Tripletex

· Sjekk om timetype/tillegg/overtid er koblet korrekt mot Tripletex

En annen årsak til at timer ikke overføres til Tripletex kan være startdatoen på prosjektet i Tripletex.

Logg inn i Tripletex, gå til Prosjekt – Prosjekter – velg aktuelt prosjekt – Detaljer – endre startdato.

Hvis du prøver å fjerne godkjenningen av timer i Kvalitetskontroll og får feilmelding, er det fordi timene enten er godkjent, kjørt til lønn eller fakturert i Tripletex.

Er det kun at timene er godkjente i Tripletex, kan du velge å fjerne godkjenningen og du vil da få muligheten til å redigere timene i Kvalitetskontroll.


Logg inn i Tripletex - gå til Timeliste - Månedsoversikt - velg ansatt - fjern godkjenning - lagre.

Skulle du oppleve at timene ikke blir markert godkjent i Kvalitetskontroll, men likevel oppdager at de er kommet over til Tripletex (akkumulert med antall ganger du har prøvd å godkjenne timene), så kan det være noe med tilgangen i Tripletex.

Det gjelder da brukertilgangen til den som har opprettet API-nøkkelen.

Gå til Selskap - Selskapsinformasjon - Kontoadministratorer og velg personen som har opprettet API-nøkkelen.

Sjekk at personen har alle tilganger og for hele selskapet. Dersom det ikke er huket av for tilgang til lønnsinnstillinger og hele selskapet, så er det nok her problemet ligger.

Dersom det ikke skulle hjelpe, og timeføringen har tillegg. Så er det viktig å se at tillegget ikke er markert som inaktivt i Tripletex.


Gå til Lønn - Lønnsinnstillinger - Lønnsarter - trykk på nummeret til lønnsarten

Er den markert inaktiv her så må markeringen fjernes og trykke lagre. Nå skal det være mulig å overføre timene fra Kvalitetskontroll til Tripletex.

Om du får feilmelding “Timen er låst og kan ikke endres”, så skyldes det enten at prosjektet er avsluttet og/eller at timeregistreringen er fakturert fra TT.

Fant du svaret?