Vil du åpne artikkelen i en ny fane så trykk her

Når timeintegrasjon mannskapsregistrering er satt opp så kan man stemple seg inn og ut via app eller byggekortleser med HMS-kortet sitt. Da vil man i timeregistreringen på mobilversjonen få opp stemplingsforslag av alle inn og utloggingene en har gjort iløpet av dagen.

Gå til timer i mobilversjonen, og velg deretter prosjektet du har vært på. Da dukker det opp en ny boks som vist på bildet: stemplingsforslag.

Trykk på stemplingsforslag og du kommer til dette bildet under. Her viser det oversikt over alle stemplinger som ikke er lagret i timeregistreringen enda. Velg den du ønsker å registrere.

Velg deretter stemplingene som skal brukes.

Når du har valgt stemplingen blir denne grønn og du får nå mulighet til å bruke tidsstemplingen. Da havner du tilbake til timeføringen og kan deretter trykke lagre som før.

Fant du svaret?