Ønsker du å lese artikkelen i en egen fane trykk her

Integrasjonen dekker ansatte, prosjekter og timer.

  • Ansatte og prosjekter blir overført fra Tripletex til Kvalitetskontroll

  • Timer overføres fra Kvalitetskontroll til Tripletex

Når integrasjonen er satt opp velger kunden i Kvalitetskontroll hvilke deler av integrasjonen som skal være automatisk synkronisert:

Ansatte og prosjekter

Ansatte og prosjekter som er opprettet før integrasjonen ble aktiv må kobles manuelt. Dette gjøres under fanene ansatte og prosjekter.

Når koblingene er aktive så er det Tripletex som styrer informasjonen, gjøres det endringer på ansatte eller prosjekter i Tripletex så skjer samme endring i Kvalitetskontroll automatisk.

På ansatte overføres all informasjon som vist under, bortsett fra team og stilling. I tillegg så blir ansattnummer overført fra Tripletex.

Når ansatte opprettes i Tripletex får de automatisk tilgangsnivå «Bruker» dersom man har nok lisenser i Kvalitetskontroll. Brukernavn settes automatisk, men det blir ikke sendt ut en e-post med innloggingsinformasjon.

På prosjektet overføres informasjonen prosjektnavn, prosjektnummer og prosjektbeskrivelse.

Tripletex mangler informasjon om gårds/bruksnr – det må legges inn i Kvalitetskontroll. Kunden som legges inn på prosjektet i Tripletex, blir ikke automatisk opprettet som en kunde i Kvalitetskontroll. Dermed vil kunden kun ligge som en del av prosjektbeskrivelsen. Kontaktinfo kommer ikke over.

Prosjekttilgang kan gis i Tripletex, prosjektleder kan settes her:

Prosjekttilgang for andre brukere kan settes nederst på siden:

Når det gjelder å gi prosjekttilgang så er de fleste kundene vant til at alle har automatisk tilgang på alle prosjekter. Så det er ofte lettest for de å gi tilgang til alle i Kvalitetskontroll istedenfor å gi tilgang i Tripletex, da de må velge en og en ansatt her.

Til nå har det vært Tripletex som styrer hvilken informasjon som kommer over til Kvalitetskontroll. Når det gjelder timer er det Kvaliteskontroll som styrer hvilken informasjon som kommer over til Tripletex.

Timer

Timetyper/overtidstyper

Timetyper deles inn i prosjektaktiviteter og internaktiviteter i Tripletex.

Prosjektaktiviteter er det kunden skal kunne faktureres for, f.eks. ordinære timer. Internaktivteter er f.eks. egenmelding, ferie osv.

Begge opprettes her i Tripletex:

Overtid blir også opprettet som en prosjektaktivitet i Tripletex.

I Kvalitetskontroll må de samme timetypene og overtidstypene opprettes før de kan kobles sammen.

Tillegg

Tillegg opprettes som en lønnsart i Tripletex:

Tillegg kobles sammen på samme måte som timetyper/overtidstyper. De må først opprettes i Kvalitetskontroll og deretter manuelt kobles sammen.

Godkjenning av timer

Når timene godkjennes i Kvalitetskontroll, kommer det en grønn pil som markerer at timene er overført til Tripletex.

I Tripletex kommer timene direkte til timelisten:

For å se kommentarene som er ført i Kvaliteskontroll trykk på timeføringen:

Timeregistreringer mot en internaktivitet – vil se ut som det ikke er registrert mot et prosjekt:

Timene må også godkjennes i Tripletex før de kan kjøres til lønn:

Når timene er godkjente i Tripletex (eller kjørt til lønn, fakturert) kan de ikke redigeres i Kvalitetskontroll:

Fant du svaret?