Dersom du får opp feilmelding 422: "Opplasting feilet. En eller flere av bildene som ble forsøkt opplastet var ugyldige" skyldes dette ofte bruk av feil bildeformat. Følg stegene under:

IPHONE:

Trykk her for å se hvordan du løser det med iphone.

SAMSUNG:

Gå til kameraappen på din telefon

How to use Galaxy S10 Camera app? - Galaxy S10 Guides

Trykk på tannhjulet som du finner øverst til venstre og trykk på denne.

Deretter trykker du innpå formater og avanserte valg.

HEIF bilder skal være AV.

Ble ikke problemet løst ved å endre bildeformat? Da kan du trykke her for andre løsninger.

Fant du svaret?