Dersom du ønsker å sette opp integrasjonen mellom Byggekortleser og timeregistreringen i Kvalitetskontroll, tar du kontakt med support hos Kvalitetskontroll. Du vil da få tilsendt en API-nøkkel fra Infotech.

I Kvalitetskontroll trykker du først på BEDRIFT -> Integrasjoner -> Infotech og deretter Innstillinger:

Her skal API nøkkel fra infotech limes inn.

Da får du opp innstillinger om stemplingene skal lagres i Kvalitetskontroll og om de skal foreslås videre til timeregistreringen.

Neste steg er å knytte opp byggekortene som er registrert på bedriften til riktig ansatt i Kvalitetskontroll:

I venstre bilde er oversikten over aktive koblinger. I Høyre bilde ser du foreslåtte koblinger. Du aktiverer koblingen ved huke av boksen foran og deretter trykke på grønn knapp Lagre koblinger:

MERK: Foreslåtte koblinger blir synlig først når stemplinger er gjort etter API Nøkkel er satt inn. Ansatte dukker altså ikke opp med en gang men etter hvert som de begynner å stemple seg inn.

Det samme gjelder for kobling av prosjekter:

MERK: Prosjektene som kobles må også ha prosjektID fra infotech lagt inn.

For å gjøre det går du til prosjektoversikten og trykker på rediger.

Videre så finner bruker sin Autentiseringsnøkkel i meny for Eksternt system i Infotech:

Denne limes inn på brukeren i Kvalitetskontroll for at den personen skal kunne se innloggingene på prosjektet.

Nå kan personene med autorisasjonsnøkkel se mannskapslistene på prosjektene de har tilgang til.

Fant du svaret?