Vi har laget funksjonalitet for å kunne tildele prosedyrer til prosjekter. Disse blir

tilgjengelig for de som har tilgang til det prosjektet, via en ny menyknapp i prosjektmenyen som heter prosedyrer og prosedyretildeling.

Man har også muligheten til å skjule hele prosedyrebiblioteket for en bruker. Dette er i tilfeller hvor en for eksempel har gitt tilgang til en UE eller innleid som ikke trenger å ha tilgang til alt.

Tilgangsnivå på prosedyrene har samme funksjonalitet som før.

Tildeling av prosedyrer:

Det er kun administratorer, prosjektledere og prosjektadminstratorer som har muligheten til å tildele prosedyrer.

For å tildele prosedyre til et prosjekt trykker du deg først inn på prosjektet. Deretter trykker du på prosedyrer og prosedyretildeling:

Så finner dere frem til de prosedyrene dere vil tildele til prosjektet og markerer de og trykker på tildel prosedyrer oppe til høyre. Dere kan også hurtig tildele prosedyrene eller hele kategorier ved å trykke på liten grå pil bak prosedyren. Farget prikk (blå i utklippet under) viser tilgangsnivå på prosedyren.

Dere ser hvilke prosedyrer som er tildelt prosjektet i høyre vindu. Dere fjerner de igjen ved å trykke på x.

Inne på prosjektet vil alle da se hvilke prosedyrer som er tildelt til det prosjektet.

I webversjonen trykker de på prosedyrer i prosjektmenyen:

Da vil dere se i oversikten alle prosedyrene som er tildelt og hvilket tilgangsnivå de har. I Mobilversjonen har nå alle ansatte fått en ny fane hvor de kan velge å se prosjektprosedyrer eller alle prosedyrer:

Dersom brukeren har prosedyrerestriksjoner vil han kun se prosedyrene til de prosjektene han har tilgang til. Han har da ikke tilgang til prosedyrebiblioteket.

Dette vil være en løsning for UE eller innleid personell som også skal kunne lesebekrefte prosedyrer:

Lesebekreftelser:

Siden for lesebekreftelser har fått en ny filtreringsmulighet for prosjekter.

Fant du svaret?