Denne artikkelen tar for seg hvordan filer fungerer.

Alle filer er nå tilgjengelig samme sted, men kan tilgangsstyres slik dere ønsker.

En bruker kan kun se de mappene/filene som er gjort tilgjengelig for alle brukere.

Prosjektleder ser kun de som er tilgjengelig for prosjektleder og alle brukere.

Admin brukere ser kun det som har tilgangsnivå admin, prosjektleder og brukere.

Personaladmin er den eneste som har tilgang til alle mapper.

Bedriftsfiler:

Trykk på Bedrift --> Filer:

Deretter trykker dere på opprett mappe og skriver inn navn og velger tilgangsnivå på mappen.

Videre kan du laste opp fil til mappen og velge tilgangsnivå på filen. Skal den sees kun for personaladmin, admin, prosjektledere eller brukere (alle). Det må velges et tilgangsnivå før du får trykke på last opp fil.

Da har du både på web og mobilversjon oversikt over alle mapper som er lastet opp, hvilket tilgangsnivå de har og hvor mange elementer/filer det er i hver mappe. Så kan du klikke på hver mappe igjen for å se filene i de.

Webversjonoversikt:

Mobilversjonoversikt:

Du kan også opprette mapper fra mobilversjonen ved å trykke på øverst i oversikten:

Du laster opp filer ved å trykke på:

Ved å trykke på de 3 prikkene bak en mappe eller fil før du mulighet til å redigere, flytte eller slette mappen eller filen:

Prosjektfiler:

Alle prosjektfiler kan du kan nå finne samme sted som bedriftsfiler ved å trykke på prosjektfiler øverst. Du kan også gå gamleveien ved å trykke på prosjekter også filer.

Da kommer du til oversiktsbildet over alle filer som er i prosjektet og du kan på samme måte som i bedriftsfiler legge til mapper og filer og tilgangsstyre hver enkelt mappe eller fil. Du kan også enkelt bytte mellom prosjekter i hovedmenyen i rullegardinfunksjonen.

Oversikt webversjon:

Oversikt mobilversjon:

Brukerfiler:

Her er det kun brukeren selv eller en personaladmin som kan laste opp eller se mapper og filer. Personaladmin kan velge mellom hvilke brukere han/hun vil laste opp filer til i fra rullegardinen:

Dersom en fil eller mappe har større tilgangsnivå enn brukeren er det kun personaladmin som kan se hva som er lastet opp på brukeren.

Oversikt web versjon

Oversikt mobilversjon

Fant du svaret?