Før integrasjonen mot Timer til Tripletex er satt opp, må dette oppsettet gjøres:

Hvordan sette opp Tripletex integrasjonen?

Under bedrift og integrasjoner i Kvalitetskontroll finner du innstillinger for timer mot Tripletex.

For at timer skal kunne gå fra Kvalitetskontroll til Tripletex må overfør timeregistreringer være på.

Her kan du koble sammen timetyper, overtidstyper, tilleggstyper og produkter. På høyre side kommer forslag til koblinger.

TIMETYPER/OVERTIDSTYPER

Timetype er det kunde skal kunne faktureres for. Så timetype er typisk "ordinære timer", "tømrer", "elektriker" osv. Du kan velge inn ulike timetyper under "velg timetype" Deretter kan du koble de sammen:

Deretter kobler du sammen timetypen i Kvalitetskontroll med timetypen i Tripletex:

Da flytter timetypen seg over på venstre side:

For å legge til timetyper/overtidstyper som skal utbetales til lønn lages de som prosjektaktivitet i Tripletex:

Du trykker på legg til ny rad.

Noen timetyper vil være typer som ikke skal faktureres kunde, slik som ferie, syk, sykt barn osv. I Tripletex lages disse som internaktivteter.

Internaktiviteter må registreres mot et internprosjekt.

Internprosjekter opprettes under prosjekter og hukes av som et internprosjekt:

TILLEGG

Vanlige tillegg til lønn:

Tilleggene legges inn som lønnsart i Tripletex: Gå til Lønn - innstillinger og lønnsarter:

Trykk på ny lønnsart:

Husk å velg at lønnsarten skal vises i timelisten:

Dersom en tilleggstype merkes som fakturerbar, må man velge hvilket produkt som skal faktureres. For at tillegget skal kunne faktureres, må også det valgte produktet være koblet mot et Tripletex-produkt.

Produkter kan legges til/redigeres under ordre og produkter:

Trykk på legg til ny vare:

Velg at varetypen er tjeneste for at produktet skal kunne faktureres:

Fakturerbare tillegg:

For å fortelle systemet at tillegget også skal kunne faktureres, gjøres dette via innstillingssiden for tilleggstyper (Timer -> Innstillinger -> Tilleggstyper). Velg om tilleggstypen skal kunne faktureres og koble sammen tillegget mot et produkt:

Her kobler du sammen produkt fra Tripletex til Kvalitetskontroll:

Når timer blir ført i Kvaliteskontroll må det velges timetype for at føringen skal gå over til Tripletex. Når timer blir godkjent i Kvalitetskontroll, blir de overført til Tripletex. Timene blir merket som overført og dersom godkjenning fjernes i Kvalitetskontroll, fjernes timene også i Tripletex. Når timelisten blir godkjent i Tripletex, kan ikkje timene endres i Kvalitetskontroll.

Fant du svaret?