• Du får nå bestemme akkurat hvilke kolonner og bokser du vil ha med på utskriften

  • Du kan velge om du vil ha en samlet rapport, splittet per ansatt, eller samlet + per ansatt i samme PDF

  • Om en tar bort alle kolonnene kan en stå igjen med bare oppsummering-bokser som har vært ønsket av noen

  • ! OBS ! - Timelisten vil etter denne oppdateringen ikke lenger virke i Internet Explorer - ! OBS !

Fant du svaret?