Ønsker du å lese veiledningen i en ny fane trykk her.

Administrator må logge seg inn i kvalitetssystemet/HMS. Gå til Timer og videre til Timebudsjett. For å opprette timebudsjett så må du velge ett prosjekt og trykke på rediger. 

Nå kan du legge inn punkter i timebudsjettet. La oss vise ett eksempel:

Man starter først med å legge inn ett hovedpunkt "Enebolig". Trykk på grønn (+) for å lage ett punkt. Legg inn punktnavn og trykk deretter på opprett punkt. 

Nå har du opprettet ett hovedpunkt. Dette punktet kan nå få underpunkter. Marker i rundingen til venstre for "enebolig", trykk på grønn (+) for å opprette ett nytt punkt. Legg inn navn på underpunktet. 

Underpunktet "Utvendig arbeid" kan også få seg underpunkter. F.eks Grunnmur og sett inn budsjett - her har jeg budsjett på 55 t. 

Nå har vi laget en detaljert prosjektplassering med forventet timebruk.

For at de ansatte skal kunne registrere timer på denne plasseringen så trykker du grønn knapp "Åpne for registrering". 

I mobilversjonen til de ansatte under Timer har de nå fått en ekstra bolk for prosjektplassering. 

Her trykker de hvor de har vært denne dagen. Enebolig --> Utvendig arbeid --> Grunnmur . Trykk deretter på lagre plassering. 

Deretter gjør man som vanlig, trykker lagre eller lagre og gå til neste dag. 

Gå tilbake til web-versjonen og trykk på timebudsjett. Her har du en oversikt over timer som er registrert. 

I timelisten:
I timelisten kan du holde datamusen over prosjektet og se hvilke prosjektplassering denne registreringen har. Man får også en ekstra bolk for prosjektplassering i excel dersom man velger å eksportere timene til excel. 

Ukekontroll:
I ukekontrollen har man full kontroll uke for uke på de ansatte og hvor de har vært. Gå til Timer og deretter ukekontroll.

Trykk på selve registreringen for å få mer informasjon. 

Innstillinger:
Under bedrift --> Innstillinger og timebudsjett har du ulike innstillinger for timebudsjett.

Fant du svaret?