Vil du lese veiledningen i en ny fane trykk her 

I innstillinger (under bedrift) kan man med admintilgang velge om en vanlig bruker skal kunne låse ned sjekklister. 

Gå videre til prosjekter og det prosjektet du skal fylle ut sjekklisten på. Trykk så på selve sjekklisten. 

Fyll ut sjekklisten som vanlig, når den er kontrollert/ferdig kan du hake av for "Låst for signering", trykk deretter lagre og opprett eventuelle avvik. 

Du havner tilbake til oversikten. I oversikten her ser du sjekklister som er signert (Grønn) og sjekklister som er låst men ikke signert er låst (Rød).
 Når du skal signere en låst sjekkliste så trykker du innpå den sjekklisten det gjelder og trykker signér nederst.

Du blir tatt videre med inn i mobilversjonen for å signere. Legg inn navnet ditt, signér i signeringsfeltet, trykk på Signer nå og deretter lagre. 

Du blir automatisk tatt tilbake til sjekklisten i desktop. 

Det er også mulig å oppheve låste sjekklister, men dette vil medføre sletting av signaturer. Det er kun prosjektleder som er satt som prosjektleder på prosjektet og administratorer som har denne muligheten. Trykk på Lås opp sjekkliste, og trykk på OK dersom du ønsker å åpne sjekklisten igjen og fjerne signaturer.

Fant du svaret?