Ønsker du å se veiledningen i en ny fane så trykk her 

Se at du står i rett prosjekt og trykk så på avviksknappen:

Trykk på plusstegnet for å opprette nytt avvik:

Søk eller velg rett kategori(er) på avviket:

Marker om avviket er internt(egen bedrift) eller eksternt(annen bedrift/UE)

Skriv så inn en tittel på avviket, f.eks kuttskade/skade på leveranse og sett inn en kort beskrivelse av avviket. kontroller at det er riktig dato for når avviket skjedde. Det blir alltid foreslått dagens dato, men denne kan dere endre på om det er aktuelt.

Avviket meldt til: Her kan du velge i listen over ansatte i bedriften.

Her kan du sette inn økonomisk evt. kostnad og hvilket tiltak som er gjort for å utbedre avviket.

Her kan du ta bilde direkte eller laste opp bilde/fil til avviket:

Her lagrer du avviket. Da blir det sendt varsel til de personene som er valgt inn på varsling i bedriften/prosjektet:

Fant du svaret?