Ønsker du å lese veiledning i ny fane så trykk her

Før man begynner å søke må all informasjon man trenger være tilgjengelig.

1. Dokumentasjon på utdanning og praksis

Dokumentasjon for relevant utdanning kan være vitnemål som viser nødvendig nivå og fagkombinasjon, fag- eller svennebrev og mesterbrev.

2. Dokumentasjon på ansettelsesforhold

Du må også dokumentere at foretakets faglige ledelse er fast ansatt i foretaket. Et eksempel på slik dokumentasjon kan være en skriftlig arbeidsavtale.

3. Referanseprosjekter

Referanseprosjektene skal inneholde en faglig redegjørelse av foretakets arbeidsoppgaver og rolle i prosjektene, samt en beskrivelse av bygget/tiltaket. Dekkende beskrivelser av referanseprosjektene er nødvendig for å kunne vurdere prosjektenes relevans opp mot godkjenningsområdets faglige innhold. Referanseprosjektene må dekke det vesentligste av godkjenningsområdets faglige innhold. 

4. Rutiner for kvalitetssikring

Når et foretak søker om sentral godkjenning, må det bekrefte elektronisk at det har kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningslovgivningen. Foretaket skal bekrefte at rutinene innfrir kravene og at de er innarbeidet og tilpasset det enkelte foretaket og godkjenningsområdene det søkes om. Dette har dere igjennom oss. 

5. Organisasjonsplan

I søknaden må foretaket må legge ved en organisasjonsplan som viser foretakets organisasjonsstruktur.

Slik søker du om sentral godkjenning: 

1. Om foretaket: 

 • Kontroller at generelle opplysninger stemmer

 • Huk av for at foretaket godkjenner at DIBK innhenter opplysninger om skatt og slikt

 • Huk av for at foretaket oppfyller internkontrollforskriftens krav til helse, miljø og sikkerhet, jf. SAK10 §13-1a andre ledd med tilhørende veiledning

 • Legg til evt. valgfri info: forsikring og/eller godkjent opplæringsbedrift

2. Godkjenningsområder

 • Last opp dokumentasjon på utdanning 

 • Last opp dokumentasjon på fast ansettelse, dette kan f.eks være skriftlig avtale

3. Referanseprosjekter 

 • NB! Dette er en viktig post. 

 • Her fremstiller man referanseprosjektene på best mulig måte i forhold til tiltaksklassene det søkes om. 

Hva er ett referanseprosjekt og hva må det inneholde? 

 • Beskrivelse av størrelse, kompleksitet og vanskelighetsgrad for tiltaket

 • Faglig redegjørelse av foretakets arbeidsoppgaver i prosjektet

 • Foretakets rolle i prosjektet

 • Beskrivelse av bygget/tiltaket (f.eks type bygg, antall etasjer, størrelse)

4. Kvalitetsikring 

 • På denne siden skal du bekrefte at foretaket ditt har kvalitetssikringsrutiner. Rutinene skal være tilpasset foretakets bruk og være oppdatert og revidert i tråd med plan- og bygningsloven (jf. byggesaksforskriften § 10-1). 

 • Det er nå snakk om styringsprosedyrene du har i ditt kvalitetssystem. Gå til Bedrift og videre til prosedyrer for å se om du har disse på plass og når de sist ble revidert. Bruk gjerne denne artikkelen for veiledning: http://support.kvalitetskontroll.no/nb/articles/3621858-tilpasning-oppdatering-av-styringsprosedyrer

 • Her er navn på ansvarlig for kvalitetsikringsrutinene, dato for når dem ble sist gjennomgått  og oppdatert relevant. 

 • Last opp organisasjonsplan, du finner tilgjengelig PDF i kvalitetssystemet. Trykk på Bedrift --> HMS-plan og organisasjonskart. 

 • Her er det viktig at  ansvars- og myndighetsfordeling, utdanning og antall års erfaring blir oppgitt. 

5. Oppsummering 

 • På denne siden kommer en oppsummering. 

 •  Du får også opp feilmelding dersom det er mangler ved søknaden din. 

 • Her har du mulighet til å laste opp annen dokumentasjon du finner relevant for søknaden. Dette kan for eksempel være dokumentasjon på fritak for MVA-plikt, kommunale vedtak som rammetillatelse og igangsettingstillatelse, eller CVer.

 • Du har også ett felt for fritekst dersom det er andre ting du vil tilføye i søknaden din.  

 • Trykk så Send inn søknaden. 


Fant du svaret?