Ønsker du å lese veiledning i ny fane så trykk her

Admin eller prosjektleder må gå til Prosjekter --> Sjekklister, dobbelsjekk at du står på riktig prosjekt. Trykk deretter på Legg til sjekklister. 

Ved å trykke på Velg fra prosjekt vil du få en nedtrekksmeny som lar deg hente inn sjekklister som du har brukt i tidligere prosjekt. Disse vil da legge seg inn på dette prosjektet klar til utfylling. 

Fant du svaret?