Ønsker du å lese veiledning i ny så trykk her

Admin og/eller prosjektleder gå til Timer --> Ukekontroll.

Øverst så har du filter som lar deg sortere på ulike valg. 

Her kan du velge vekk timer som ikke er ført på og kun få førte timer.

Slik ser det ut når det er ført timer i løpet av en uke. Ved å trykke her vil du også kunne godkjenne alle timene den ansatte har ført den valgte uken. På denne måten vil du ha stålkontroll på timeføringene uke for uke. 

Dersom du trykker deg innpå en føring vil du kunne få en oversikt over hele dagen. Hvor han har vært til enhver tid og hva av tilleggstyper, kommentarer etc. som ligger på denne dagen. Fra denne siden kan du også sende ut SMS samt mulighet for å redigere timeføringen ved å trykke på blyanten. 

Prosjektledere kan godkjenne timer til ansatte på prosjekter som de er satt til å være prosjektleder på.

Fant du svaret?