Ønsker du å lese veiledning i ny fane så trykk her

Admin må logge inn i kvalitetssystemet og trykke på Bedrift --> Prosedyrer. 

Her kan dere se hvor mange ganger prosedyren er revidert og datoen for siste revidering/oppdatering.

Inne på hver prosedyre så finner du revisjonshistorikken helt nederst i selve prosedyren. Trykk deg innpå en prosedyre som du ser har blitt revidert, og scroll deg nederst i prosedyren.

Her ser du hvilke datoer de ulike revisjonene er blitt gjort på. Du kan også trykke innpå hver enkelt revisjon for å se hva som er blitt endret på.

Fant du svaret?