Ønsker du å lese veiledning i ny fane så trykk her

Gå til Timer i venstremenyen og deretter tilleggstyper. Velg ny timetype eller trykk inn på timetype:

Velg av tillegget skal følge tid på timeføringen:

Tillegget er fastlåst til antall timer ført og kan ikke redigeres manuelt.
Se eksempler under:

Fant du svaret?