Ønsker du å lese veiledning i ny fane så trykk her

Hvis det oppstår feil ved filoverføring av timer må du undersøke om du har gjort alt riktig. 

Først og fremst må du sjekke om du har riktige ekstern ID'er i kvalitetssystemet. Det er disse ID'en som skal snakke med ditt regnskapssystem/lønnssystem.

Se inne på de ansatte:
Tykk på de ansatte, her må det være en Ansatt ID og en Ekstern ID. 

Se Inne på prosjekter:
Trykk på rediger til høyre for prosjektet i oversikten.
Her skal det være ett Eksternnummer, ofte er det samme som prosjektnummer. 

Se Inne på Timer:
Her skal det være en Lønnsart ID på ordinære timer og timebank, samt ekstern ID på de tilleggstyper og timetyper som skal være med i filoverføring. 

NB! Husk at det er kun godkjente timer i det utvalget som blir med i filen. 

Det er viktig at man ikke åpner filen som lastes ned etter at man har trykket på "Eksport Visma". Da blir innholdet i filen feil. Du må laste den ned, deretter gå direkte inn i regnskapssystemet/lønnsystemet og importere denne som nå ligger i "Nedlastninger" på din datamaskin. 

Hvis det fortsatt er feil ved filoverføring må dere undersøke i regnskapssystemet/lønnsystemet dere bruker. Da er det muligens filtypen som importeres som er feil. La oss ta ett eksempel ved filoverføring til programmet Huldt & Lillevik. 

Eksempel:
Import av lønnstransaksjoner, Huldt & Lillevik standard fast lengde
Filen importeres i menyvalg Periodens lønn | Importere.
Angi format Huldt Lillevik standard fast lengde.

Fant du svaret?