Ønsker du å lese veiledningen i en ny fane så trykk her.

Timebanktimer kommer ikke med på prosjektet når man har egen lønnsart på timebank ved filoverføring til lønnsprogrammet. 

Det er bare antall faktiske timer som er jobbet på prosjektet som føres mot prosjektet. Timebanktimene kommer som en egen post uten prosjekt for å kunne trekke fra eller legge til på lønn.

La oss vise ett eksempel på dette: 

Eksempel 1: Man har jobbet 2 timer mer enn standard arbeidstid en dag, men velger å spare timene i timebank. Da overføres 9,5 timer til Visma på prosjektet, men man får minus 2 timer på timebank-linjen, slik at man bare får utbetalt for 7,5 timer.
Eksempel 2: Man går etter 5,5 timer en dag og bruker 2 timer fra timebank. Da overføres 5,5 timer på prosjektet til Visma, men man får 2 timer pluss på timebank-linjen for å kunne utbetale normal lønn selv om man gikk tidlig.

Om man vekk lønnsart ID for timebank vil man ikke få logget riktig antall timer mot prosjektene.

Fant du svaret?