Ønsker du å lese veiledningen i en ny fane så trykk her

Hvem må ha mannskapslister?
Er bedriften din byggherre på offentlige eller private næringsbygg skal mannskapslister føres elektronisk uansett arbeidets varighet. Listene skal i tillegg kunne framlegges elektronisk 6 måneder tilbake i tid. Mannskapslister skal også føres elektronisk når ens bedrift er den byggherren peker på. 

For å forklare dette på en enkel måte: Om du er byggherre og arbeidet b­lir utført for en annen bedrift, kommunalt eller egen regi (f.eks utvikling av et tomteområd­e), må du føre mannskapsl­iste elektronis­k.

I tilfeller hvor bedriften jobber hos private kunder og forbrukere, er føring av elektroniske mannskapslister ikke pålagt. Det er også byggherrens ansvar å sørge for at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen! 

Vår samarbeidspartner for byggekortleser med adgangskontroll heter Infotech AS.

Hvordan blir dette i Kvalitetssystemet/HMS?

I kvalitetssystemet vil det ligge en knapp i venstremenyen i prosjektet som heter "Mannskapslister". 

Alle underentreprenører på deres prosjekter skal stemple inn med sine egne HMS-kort, og dette blir da registrert i prosjektet sin mannskapsliste selv om de ikke har loggin til deres Kvalitetssystem/HMS.

Fant du svaret?