Ønsker du å lese veiledningen i ny fane så trykk her

Til info:
Per dags dato har vi filoverføring av timer i lønnsmodul med Visma, Visma Economy, Visma payroll, Tripletex, Xledger, Huldt & Lillevik, PowerOffice Go, UNI Economy, Nettlønn, 24sevenoffice og Duett. 

Steg for steg 

Timer:
Admin må logge seg inn i sitt kvalitetssystem og deretter trykke på TIMER. Videre må man trykke innstillinger i venstremenyen. Sett "Lønnsart ID for ordinære timer ved lønnsintegrasjon" til det samme som brukes i lønnssystemet.
Dersom en har egen lønnsart ID for timebank/avspaseringskonto så settes denne i feltet under. 

Gå deretter videre til timetype. Her legger en timetypene som også kan kobles mot en lønnsart (Ekstern ID). Sett "-1" dersom timene ikke skal overføres til lønn og la det stå tomt om timene skal på samme lønnsart ID som ordinære timer. 

Deretter gå videre til overtid. Her setter en lønnsart ID'ene på overtids-typene.

Deretter gå til tilleggstyper. Alle tillegg som skal lønnes må kobles mot lønnsart ID (ekstern ID). 

Ansatte:
Alle ansatte må ligge inne med "Ekstern ID" som samsvarer med ansatt nummer i lønnssystemet for at timer skal bli overført i lønnssystemet.
Admin må gå til PERSONAL, oversikt ansatte og deretter trykke på navnet til en ansatt. Her inne skal man fylle inn ekstern ID og det samme nummeret skal stå på Ansatt ID. 


Prosjekter:
Dersom timer som skal føres mot prosjekter i lønnssystemet må "Eksternnummer" på prosjektet være satt til det samme prosjektnummeret som brukes i lønnssystemet.
Admin må gå til PROSJEKTER, prosjekter og deretter trykke på rediger prosjekt til høyre for prosjektnavnet i oversikten. Fyll ut eksternnummer. 

Admin / Timeadmin i systemet må godkjenne alle registreringer for perioden i forkant av lønnskjøring for at registreringen skal komme med i lønnsgrunnlaget. 

Trykk deretter på lønnseksport. 

Les mer om hvordan lønnseksport fungerer her

I f.eks. Power Office Go gjør du følgende med filen:

Gå til

Meny

import

Last opp

Velg standardimport og importer.

Fant du svaret?