Her er svar angående ISO sertifisert system:

 • Systemet vårt er først og fremst et styringssystem som dekker lovpålagte krav hva gjelder prosjektdokumentasjon.

 • Internasjonale standarder (som ISO 9001 og ISO 14001) tar for seg en rekke aspekter utover dette. 

 • Ta for eksempel ISO-9001. Her skal det dokumenteres at virksomheten styrer sine prosesser/aktiviteter for å kunne leverer varer/tjenester på et tilfredsstillende vis. 

 • Man må ha prosedyrer for kundefokus, ledelse, medarbeidernes engasjement, prosessorientering, systemorientert ledelse, kontinuerlig forbedring +++. 

 • Bedrifter må selv gjøre tilpasninger i systemet for å tilfredsstille krav innen ønsket standard – da ved å tilrettelegge nødvendige prosedyrer. For det er stort sett det ISO-standardene handler om. Få nedfelt skriftlig hvordan de ulike prosessene i bedriften styres, bruke de – og videre måle/forbedre. 

 • Dette gjør man gjennom å tilrettelegge skriftlige prosedyrer, rutiner og instrukser.

 • Systemet vårt kan fint brukes som et verktøy for å oppnå ISO-NS 9001 og ISO-NS 14001 sertifisering. 

 • Funksjonalitet rundt prosedyrer og avviksbehandling er innenfor hva som kreves. 

 • I systemet kan man tilrettelegge så mange prosedyrer man vil og kategorisere disse. Prosedyrene blir automatisk gitt nytt revisjonsnummer og revisjonsdato når man gjør en endring på prosedyren. 

 • Vi har også et meget bra avviksbehandlingssystem – som gjør det enkelt å registrere avvik og behandle (lukke de) etter en fast ønsket struktur. 

 • Videre kan man under avviksregisteret hente fra data som viser antall avvik, iht datointervaller, kategorier, personer osv. Man søker frem det man ønsker å se. 

 • Bedrifter må selv gjøre tilpasninger i systemet for å tilfredsstille krav innen ønsket standard.

 • Men systemet(programvaren) i seg selv er ikke ISO sertifisert, da dette er en umulighet (om det hadde vært mulig hadde vi gjort det for lenge siden).

 • Det er kun bedrifter som blir ISO-sertifisert – og det er bedriften som må dokumentere at de tilfredsstiller standardene. 

Fant du svaret?