Dersom du ønsker å lese veiledningen i en ny fane så trykk her


Admin kan sette innstillinger for alle prosjekter:

Varsling i prosjekt

Den ansvarlige for avviket og den som står meldt til vil også få varsel ved opprettelse og endring av et avvik og hvis fristen for retting av avviket er gått ut og avviket ikke er lukket.

Du kan lage egne varslingsinnstillinger i ulike prosjekt:


Fra pc:

Når du oppretter et avvik ser du om varsling er på og varslingslisten:

Her kan du endre innstillingene for dette avviket og legge til personer på varlingslisten:

Når du trykker lagre vil det bli sendt varsling ut fra varslingslisten i avviket.

NB! De som er satt som ansvarlig for og meldt til i avviket/prosjektet vil automatisk få varsel, dersom varsling er på.

Fant du svaret?