Ønsker du å lese veiledningen i ny fane så trykk her

Administrator og/eller Time admin må logge seg inn i kvalitetsystemet, trykke på TIMER, innstillinger og tilleggstyper.

For å legge til nytt tillegg trykker du på Ny tilleggstype:

Videre skriver du inn tillegget. Du har ulike valgmuligheter for tillegget som: standardverdi, lås til standardverdi, lås til tid, fakturerbar og link mot et produkt fra ordremodulen dersom den er fakturerbar. Standardverdier betyr at brukere ikke kan endre tallet som blir ført. Låst til tid betyr at dersom dette blir valgt føres same antall timer ført også på tidstillegg. Ekstern ID gjelder dersom du har en lønnsintegrasjon mellom lønnsystemet og Kvalitetskontroll. Deretter trykker du Lagre.

Når du registrerer timer i web-versjonen vil det se slik ut, tillegg vil legge seg til og du kan velge hvilket tillegg du vil registrere. Ved tidstillegg vil det ikke være mulig å redigere antallet i boksen. Tidstillegget er låst til det samme som antall timer ført.

Trykk deretter Lagre eller Lagre og gå til neste dag. 

I timelisten/timeoversikten vil det se slik ut. 

Fant du svaret?