Ønsker du å lese veiledningen i en ny fane så trykk her 

Administrator må logge inn kvalitetssystemet, trykke på BEDRIFT og deretter Bedriftens prosedyrer.

Når du er inne på bedriftens prosedyrer har du to valg. Du kan enten lage en ny rutine/prosedyre fra bunnen av, da trykker du på + Legg til ny rutine.
Du kan også velge fra vårt prosedyrebibliotek. Da trykker du på boksen hvor det står Egendefinerte prosedyrer. 

Nå er du inne i prosedyrebiblioteket. Her kan du velge inn de prosedyrene som er relevante for deg og din bedrift. Du kan tilpasse prosedyrene slik du ønsker å ha dem ved å trykke på rediger. 

Nå kan du starte med å tilpasse/endre prosedyren slik du ønsker.
Du kan også velge hvem den skal være synlig for samt lage din egen kategori.
Når du er ferdig trykker du Lagre.

Når du trykker på Lagre vil du få opp tre valg. Lagre utkast, Send til godkjenning eller Lagre og godkjenn. Velg en av disse. 

Videre dukker det opp en boks der du må bekrefte og publisere den foreliggende revisjonen. Her krysser du av i avhukningsboksen og trykker deretter Bekreft. 

Du får også ett valg om du vil sende ut varsling om prosedyren. Trykk deretter fullfør. 

Nå er prosedyren valgt inn til å gjelde din bedrift. Den ligger nå under egendefinerte prosedyrer.
Slik gjør du med alle prosedyrene du ønsker å ha i din bedrift. 

Prosedyrene vil man også finne igjen i mobilversjonen.

Da kan de som jobber ute enkelt finne frem til prosedyrene og lese direkte fra mobiltelefonen, trykk på alle prosedyrer. 

Fant du svaret?