Ønsker du å lese veiledningen i ny fane så trykk her 

Administrator må logge inn i kvalitetsystemet, trykke på BEDRIFT og deretter HMS-plan.

Her finner du bedriftens HMS-plan. Etterhvert som det blir gjort tilpasninger under BEDRIFT vil HMS-planen oppdatere seg.
Det som er viktig å få på plass her er Risikovurderingskjema. Trykk på risikovurderingskjema. 

Nå er du inne på risikovurderingskjema, trykk deretter på rediger. Her skal du gjøre en generell risikovurdering av farekilder som kan oppstå i deres bedrift.

Nå kan du starte å fylle inn direkte i risikovurderingskjemaet. Bildet under viser ett eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Du multipliserer sannsynlighet og konsekvens for å finne hvilke risikoklasse du skal plassere farekilden i. Tallkodene finner du ved å scrolle deg lengre ned i skjemaet.

Når du er ferdig trykker du på Lagre. Da vil skjemaet legge seg ferdig utfylt i bedriftens HMS-plan.

Fant du svaret?