Ønsker du å lese veiledningen i ny fane så trykk her 

Administrator:
En admin har tilgang til samtlige funksjoner i systemet utenom personalstyring. Det er kun admin som har tilgang til og oversikt over komplett avviksregister i bedriften. 

Personaladmin: Gir deg samme rettigheter som admin og gir deg i tillegg rettigheter til å opprette nye ansatte og administrere brukertilganger til alle brukere i systemet. Alt under personal for alle ansatte vil være synlig og redigerbart. Om personaladmin blir slått av vil ikke adminbrukeren kunne se annet enn sine egne ting under personal, men vil ellers ha alle rettigheter som administrator.

Time administrator:
Timeadmin kan se alle sine timer, føre timer på alle ansatte og godkjenne disse. Timeadmin kan ikke se personalia på de ansatte(bortsett fra timene), og har heller ikke muligheter til å opprette eller administrere prosjekter eller til å lage eller endre bedriftens prosedyrer.

Prosjektleder:
En prosjektleder har muligheten til å opprette prosjekter og gi tilgang til øvrige ansatte. Prosjektleder kan fritt legge til, slette, redigere og kopiere sjekklister og øvrige dokumenter relatert til prosjektet (alt under venstre kolonne under prosjekt). En prosjektleder kan også overstyre allerede utfylte sjekklister, og slette filer og bilder på prosjekt. En prosjektleder kan også lage nye og redigere bedriftens prosedyrer. Prosjektleder har oversikt over avvik relatert til de prosjektene han er prosjektleder.  Prosjektleder kan se alle timer og administrere timer i prosjekt han er prosjektleder på.

Bruker:
En bruker kan fylle ut sjekklister, registrere avvik/RUH, timer og ta bilder på prosjekter den ansatte har blitt gitt tilgang til av admin eller prosjektleder. Bruker har ikke tilgang til å redigere noe innhold; tilgangen er begrenset til utfylling. Bruker kan ikke slette andre sine bilder eller endre sjekklister (ta bort avhukning) som andre enn han selv har signert ut. Bruker har oversikt over avvik relatert til de prosjektene han er delaktig i. Bruker har også leserettigheter til bedriftens prosedyrer.

Fant du svaret?