Bruk av Kvalitetssystemet

Tommy Kroken avatar Jone Hop avatar Leon Stephen Vincent Parker avatar +3
43 artikler i denne samlingen
Skrevet av Tommy Kroken, ,Jone Hop, ogLeon Stephen Vincent Parker og 3 andre

Prosjekttilgang til alle

Veiledning for hvordan du finner innstilling for prosjekttilgang til alle og hvordan det fungerer.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Internt notat i prosjekter

Denne artikkelen beskriver hvordan internt notat i prosjekter fungerer.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Slik fungerer prosjektspesifikke prosedyrer

Denne artikkelen tar for seg hvordan man tildeler prosedyrer til et prosjekt.
Ole Kristian Fjeldstad avatar
Skrevet av Ole Kristian Fjeldstad
Oppdatert for over en uke siden

Slik fungerer Filer

Filer: bedriftsfiler, prosjektfiler og brukerfiler
Ole Kristian Fjeldstad avatar
Skrevet av Ole Kristian Fjeldstad
Oppdatert for over en uke siden

Slik oppretter du ett prosjekt

Denne artikkelen viser hvordan du oppretter et prosjekt i kvalitetsystemet/HMS
Ole Kristian Fjeldstad avatar
Skrevet av Ole Kristian Fjeldstad
Oppdatert for over en uke siden

Stoffkartotek

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan laste opp dokumentasjon i forbindelse med stoffkartotek.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan registrere timer.

Timeregistrering
Ole Kristian Fjeldstad avatar
Skrevet av Ole Kristian Fjeldstad
Oppdatert for over en uke siden

Signere sjekklister fra desktop

Denne artikkelen beskriver hvordan man kan signere sjekklister fra web-versjonen
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Nettleserstøtte i Kvalitetssystemet

Jone Hop avatar
Skrevet av Jone Hop
Oppdatert for over en uke siden

Flytte fil fra en mappe til en annen mappe

Denne artikkel viser hvordan du kan flytte en fil fra en mappe til en annen mappe.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Hent sjekklister fra annet prosjekt

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan hente sjekklister fra ett tidligere prosjekt.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Lage egne dokumenter i systemet

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan lage egne dokumenter i systemet.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Revisjonshistorikk

Denne artikkelen beskriver steg for steg hvordan du finner revisjonshistorikk på prosedyrer.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Oversikt Ansatte

Denne artikkelen beskriver hva muligheter man har inne på Personal under oversikt ansatte.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Nabovarsel

Denne artikkelen beskriver hvordan nabovarsling fungerer i kvalitetssystemet.
Ole Kristian Fjeldstad avatar
Skrevet av Ole Kristian Fjeldstad
Oppdatert for over en uke siden

Slik legger du til prosedyrer i kvalitetsystem ditt

Denne artikkelen viser hvordan du kan legge til HMS prosedyrer og styringsprosedyrer i kvalitetsystemet ditt.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Slik fyller du ut risikovurderingskjema i HMS-plan

Denne artikkelen viser hvordan du fyller ut risikovurderingskjema i HMS-planen.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Slik oppretter du et organisasjonskart

Denne artikkelen viser og gir en grundig gjennomgang av hvordan man kan og bør lage et organisasjonskart for å dekke lovpålagte krav.
Tommy Kroken avatar
Skrevet av Tommy Kroken
Oppdatert for over en uke siden

Lagre sjekkliste fra prosjekt til biblioteket

Denne artikkelen beskriver hvordan man kan lagre en sjekkliste som er redigert i ett prosjekt til biblioteket.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Slik fungerer befaringsmodulen

Denne artikkelen beskriver kort om hvordan befaringsmodulen fungerer både i web-versjonen og i mobilversjonen.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Slik fungerer skjemamodulen

Denne artikkelen viser steg for steg hvordan skjemamodulen fungerer i kvalitetssystemet ditt.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Slik lager du prosjektmal

Denne artikkelen beskriver hvordan du lager prosjektmal i kvalitetssystemet ditt.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Kategorier i avviksskjema

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan velge hvilke kategorier som skal være tilgjengelig i avvikskjema.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Lesebekreftelse på prosedyrer

Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter en prosedyre for bedriften, og henter inn lesebekreftelse på prosedyren.
May-Bente Blom avatar
Skrevet av May-Bente Blom
Oppdatert for over en uke siden

Slik får du mobilversjon på et annet språk

Denne artikkelen viser hvordan du kan få mobilversjonen på ett annet språk.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Innstillinger og produkter i ordremodulen

Denne artikkelen viser hvilke innstillinger du kan gjøre i ordrefunksjonen og hvordan du legger inn produkter og leverandører.
Ole Kristian Fjeldstad avatar
Skrevet av Ole Kristian Fjeldstad
Oppdatert for over en uke siden

Slik finner du sjekklister for vernerunde i prosjekter

Denne artikkelen viser hvordan du finner sjekklister for vernerunde til prosjektet.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Slik oppretter du en ordre i kvalitetssystemet

Denne artikkelen viser hvordan du kan opprette ordrer.
Ole Kristian Fjeldstad avatar
Skrevet av Ole Kristian Fjeldstad
Oppdatert for over en uke siden

Slik fungerer kategorisystemet til sjekklister

Denne artikkelen viser hvordan kategorisystemet til sjekklister i et prosjekt fungerer.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Slik fungerer varsling av Avvik/RUH

Denne artikkelen viser hvordan varsling av Avvik/RUH fungerer
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Slik laster du opp egne dokumenter til kvalitetssystemet

Denne artikkelen viser hvordan du kan laste opp egne dokumenter til kvalitetsystemet, samt å legge dem til i diverse permer/planer.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

FDV-dokumentasjon

Denne artikkelen viser hvordan du legger til FDV-dokumentasjon/perm til et prosjekt i kvalitetsystemet ditt.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

SHA-plan

Denne artikkelen viser hvordan du oppretter et prosjekt med SHA-plan i kvalitetssystemet ditt.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Slik redigerer du sjekklister i ett prosjekt

Denne artikkelen viser hvordan du kan redigere sjekklister i ett prosjekt.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Kopiere sjekklister i prosjekt

Denne artikkelen viser hvordan du kan kopiere sjekklister i ett prosjekt.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Slik tilpasser du personalhåndbok for alle ansatte

Denne artikkelen viser hvordan du tilpasser personalhåndbok for alle dine ansatte i kvalitetssystemet.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Slik lager du sjekklister

Denne artikkelen viser hvordan du lager egendefinerte sjekklister i ditt kvalitetsystem.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Ulike brukernivå/tilgangsnivå i kvalitetsystemet

Denne artikkelen forklarer ulike tilgangsnivåer som er i kvalitetsystemet
May-Bente Blom avatar
Skrevet av May-Bente Blom
Oppdatert for over en uke siden

Slik fungerer prosjektkalenderen

Denne artikkelen viser hvordan du kan bruke prosjektkalenderen ved å sette opp avtaler/påminnelser i prosjektet.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Resette passordet til en bruker i Kvalitetssystemet

Denne artikkelen viser hvordan du kan resette passord til innlogging hvis en bruker har glemt det.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Slik legger du til ny bruker i kvalitetsystemet

Denne artikkelen viser hvordan du kan legge til ny bruker i ditt kvalitetsystem.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

Slik fjerner du en bruker i kvalitetsystemet

Denne artikkelen viser hvordan du kan fjerne en bruker i ditt kvalitetsystem.
Martine Rong Andersen avatar
Skrevet av Martine Rong Andersen
Oppdatert for over en uke siden

InfoTech oppsett i Kvalitetssystem/HMS

Aktivere og registrere Infotech i ditt Kvalitetssystem/HMS og på prosjekter.
Leon Stephen Vincent Parker avatar
Skrevet av Leon Stephen Vincent Parker
Oppdatert for over en uke siden