Ønsker du å lese veiledningen i ny fane så trykk her 

Administrator:
En admin har muligheten og tilgang til samtlige funksjoner i systemet. Dette inkluderer også Personalstyring, hvor admin kan se profilen til alle ansatte med tilhørende personalia, lønnsvilkår og timeoversikt. Det er kun admin som har tilgang til og oversikt over komplett avviksregister i bedriften. 

Personaladmin: Gir deg rettigheter til å opprette nye ansatte og administrere brukertilganger til alle brukere i systemet. Alt under personal for alle ansatte vil være synlig og redigerbart. Om denne blir slått av vil ikke adminbrukeren kunne se annet enn sine egne ting under personal, men vil ellers ha alle rettigheter som administrator.

Time administrator:
Timeadmin kan føre timer på alle ansatte og godkjenne disse. Timeadmin kan ikke se personalia på de ansatte(bortsett fra timene), og har heller ikke muligheter til å opprette eller administrere prosjekter eller til å lage eller endre bedriftens prosedyrer.

Prosjektleder:
En prosjektleder har muligheten til å opprette prosjekter og gi tilgang til øvrige ansatte. Prosjektleder kan fritt legge til, slette, redigere og kopiere sjekklister og øvrige dokumenter relatert til prosjektet (alt under venstre kolonne under prosjekt). En prosjektleder kan også overstyre allerede utfylte sjekklister, og slette filer og bilder på prosjekt. En prosjektleder kan også lage nye og redigere bedriftens prosedyrer. Prosjektleder har oversikt over avvik relatert til de prosjektene han er delaktig i. Prosjektleder kan også se og godkjenne timer til ansatte på det prosjektet prosjektleder er delaktig i. Når en har prosjektledertilgang i systemet og er delaktig i ett prosjekt så kan den se alle sine timer på det prosjektet. 

Bruker:
En bruker kan fylle ut sjekklister, registrere avvik/RUH, timer og ta bilder på prosjekter den ansatte har blitt gitt tilgang til av admin eller prosjektleder. Bruker har ikke tilgang til å redigere noe innhold, tilgangen er begrenset til utfylling. Bruker kan ikke slette bilder (sine egne eller andre sine) eller endre sjekklister (ta bort avhukning) som andre enn han selv har signert ut. Bruker har oversikt over avvik relatert til de prosjektene han er delaktig i. Bruker har også leserettigheter til bedriftens prosedyrer.

Fant du svaret?